รายงานความยั่งยืน 2564

73 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564้ อมู้ านั ม หน ย 2561 2562 2563 2564 เงิน บ นรว บา 150,342,289 330,265,600 253,456,392 282,759,609 เงินบริจาค บา 9,484,047 9,185,000 8,998,242 10,274,431 ร้อย ะ 6.3 2.8 3.6 3.6 เงิน ง นเพื� อชุุ น บา 28,500,000 44,200,000 31,000,000 53,000,000 ร้อย ะ 19.0 13.4 12.2 18.8 Commercial initiatives บา 112,358,242 276,880,600 213,458,150 219,485,178 ร้อย ะ 74.7 83.8 84.2 77.6 In-kind giving บา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พนักงานจิ อา าในชั่� วโ ง ำ �งาน บา 11,835,706 12,539,179 9,502,718 861,986 ชั่� วโ ง 36,420 36,292 23,224 2,604 Management overheads บา 12,255,102 11,643,680 15,740,669 16,974,666

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3